EkumenickýDaniel2,31

Daniel 2:31

Ty, kráľ, videl si akúsi mohut­nú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi sil­ný; stála pred tebou a jej výzor na­háňal strach.


Verš v kontexte

30 Čo sa mňa týka, toto tajom­stvo mi nebolo od­halené pre­to, žeby moja múd­rosť pre­vyšovala všet­ky živé tvory, ale aby bol kráľ obo­známený s významom sna a spoz­nal myšlien­ky srd­ca. 31 Ty, kráľ, videl si akúsi mohut­nú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi sil­ný; stála pred tebou a jej výzor na­háňal strach. 32 Jej hlava bola z rýdzeho zlata, pr­sia a ramená zo strieb­ra, brucho a bed­rá z bronzu.

späť na Daniel, 2

Príbuzné preklady Roháček

31 Ty, kráľu, si videl a hľa, nejaký veľký ob­raz, a ten veľkolepý ob­raz, ktorého blesk bol náramný, stál pred tebou a bol na po­hľad strašný.

Evanjelický

31 Kráľu, videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohut­ná a mimoriad­ne jagavá; stála pred tebou a jej výzor bol strašný.

Ekumenický

31 Ty, kráľ, videl si akúsi mohut­nú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi sil­ný; stála pred tebou a jej výzor na­háňal strach.

Bible21

31 Nuže, krá­li, měl jsi vi­dění a hle, spatřils ja­kou­si ve­likou so­chu. Byla to ohrom­ná so­cha ne­o­byčejného vzhle­du. Tyči­la se před te­bou a bu­di­la hrů­zu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček