EkumenickýÁmos8,2

Ámos 8:2

Po­vedal: Čo vidíš, Amos? Od­povedal som: Kôš zrelého ovocia. Vtedy mi po­vedal Hos­podin: Prišiel koniec na môj iz­rael­ský ľud, už mu viac ne­od­pus­tím.


Verš v kontexte

1 Toto mi ukázal Pán, Hos­podin: Hľa, kôš zrelého ovocia. 2 Po­vedal: Čo vidíš, Amos? Od­povedal som: Kôš zrelého ovocia. Vtedy mi po­vedal Hos­podin: Prišiel koniec na môj iz­rael­ský ľud, už mu viac ne­od­pus­tím. 3 V onen deň budú znieť chrámové spevy ako kvílenie — znie výrok Pána, Hos­podina — na každom mies­te bude mnoho mŕt­vol, ktoré ticho po­hodia.

späť na Ámos, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A riekol: Čo vidíš, Ámose? A ja som po­vedal: Koš let­ného ovocia. A Hos­podin mi riekol: Prij­de koniec môj­mu ľudu Iz­raelovi; ne­prej­dem viacej len tak popri ňom.

Evanjelický

2 I riekol: Čo vidíš, Ámos? Od­povedal som: Kôš zrelého ovocia. I riekol mi Hos­podin: Do­zrel ku kon­cu môj ľud iz­rael­ský, už mu viac ne­od­pus­tím.

Ekumenický

2 Po­vedal: Čo vidíš, Amos? Od­povedal som: Kôš zrelého ovocia. Vtedy mi po­vedal Hos­podin: Prišiel koniec na môj iz­rael­ský ľud, už mu viac ne­od­pus­tím.

Bible21

2 „Co vi­díš, Amosi?“ ze­ptal se mě. „Koš zralého ovoce,“ od­po­věděl jsem. Teh­dy mi Hos­po­din ře­kl: „Můj lid Iz­rael je zralý pro ko­nec! Víckrát už je ne­ušetřím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček