Ekumenický2. Timoteovi1,8

2. Timoteovi 1:8

Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utr­penie za evan­jelium, po­silňovaný Božou mocou.


Verš v kontexte

7 Boh nám totiž nedal ducha ne­smelos­ti, ale Ducha sily, lás­ky a roz­vahy. 8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utr­penie za evan­jelium, po­silňovaný Božou mocou. 9 Boh nás za­chránil a po­volal nás svätým po­volaním, nie podľa našich skut­kov, ale podľa svoj­ho vlast­ného roz­hod­nutia a milos­ti, ktorú nám dal v Ježišovi Kris­tovi pred vek­mi.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak sa nehan­bi za svedoc­tvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evan­jeli­om podľa moci Boha,

Evanjelický

8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protiven­stvá za evan­jelium.

Ekumenický

8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utr­penie za evan­jelium, po­silňovaný Božou mocou.

Bible21

8 Pro­to se ne­styď za svě­de­ctví naše­ho Pá­na ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evange­li­um.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček