Bible212. Timoteovi1,8

2. Timoteovi 1:8

Pro­to se ne­styď za svě­de­ctví naše­ho Pá­na ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evange­li­um.


Verš v kontexte

7 Bůh nám ne­dal du­cha stra­chu, ale du­cha síly, lás­ky a roz­vahy. 8 Pro­to se ne­styď za svě­de­ctví naše­ho Pá­na ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evange­li­um. 9 Vž­dyť on nás spa­sil a po­vo­lal svatým po­vo­láním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastní­mu zámě­ru a mi­losti, kte­rou nám v Kri­stu Ježíši udě­lil před za­čátkem věků.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak sa nehan­bi za svedoc­tvo nášho Pána ani za mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evan­jeli­om podľa moci Boha,

Evanjelický

8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protiven­stvá za evan­jelium.

Ekumenický

8 Nehan­bi sa teda za svedec­tvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utr­penie za evan­jelium, po­silňovaný Božou mocou.

Bible21

8 Pro­to se ne­styď za svě­de­ctví naše­ho Pá­na ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evange­li­um.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček