Ekumenický2. Timoteovi1,6

2. Timoteovi 1:6

Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval oheň Božieho daru, ktorý si do­stal kladením mojich rúk.


Verš v kontexte

5 Pri­pomínam si tvoju úp­rim­nú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja mat­ka Euniké a ktorú máš, ako som pre­svedčený, aj ty. 6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval oheň Božieho daru, ktorý si do­stal kladením mojich rúk. 7 Boh nám totiž nedal ducha ne­smelos­ti, ale Ducha sily, lás­ky a roz­vahy.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roz­necoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.

Evanjelický

6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti do­stalo, keď som kládol ruky na teba.

Ekumenický

6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval oheň Božieho daru, ktorý si do­stal kladením mojich rúk.

Bible21

6 Pro­to ti připo­mínám, abys v sobě roz­něcoval ten Boží dar, který jsi při­jal skrze vkládání mých ru­kou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček