Bible212. Timoteovi1,6

2. Timoteovi 1:6

Pro­to ti připo­mínám, abys v sobě roz­něcoval ten Boží dar, který jsi při­jal skrze vkládání mých ru­kou.


Verš v kontexte

5 Vzpo­mínám na upřímnou ví­ru, kte­rou mě­la už tvá ba­bička Lois, tvá matka Eu­niké a kte­rou, jak jsem přesvědčen, máš i ty. 6 Pro­to ti připo­mínám, abys v sobě roz­něcoval ten Boží dar, který jsi při­jal skrze vkládání mých ru­kou. 7 Bůh nám ne­dal du­cha stra­chu, ale du­cha síly, lás­ky a roz­vahy.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roz­necoval dar Boží, ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk.

Evanjelický

6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti do­stalo, keď som kládol ruky na teba.

Ekumenický

6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval oheň Božieho daru, ktorý si do­stal kladením mojich rúk.

Bible21

6 Pro­to ti připo­mínám, abys v sobě roz­něcoval ten Boží dar, který jsi při­jal skrze vkládání mých ru­kou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček