Ekumenický2. Timoteovi1,5

2. Timoteovi 1:5

Pri­pomínam si tvoju úp­rim­nú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja mat­ka Euniké a ktorú máš, ako som pre­svedčený, aj ty.


Verš v kontexte

4 Keď si spomínam na tvoje sl­zy, túžim ťa vidieť, aby som bol na­pl­nený radosťou. 5 Pri­pomínam si tvoju úp­rim­nú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja mat­ka Euniké a ktorú máš, ako som pre­svedčený, aj ty. 6 Pre­to ti pri­pomínam, aby si roz­necoval oheň Božieho daru, ktorý si do­stal kladením mojich rúk.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 keď sa roz­pomínam na ne­po­krytec­kú vieru, ktorá je v tebe, a ktorá pre­bývala najprv v tvojej starej materi Lo­ide i v tvojej mat­ke Eunike, a som pre­svedčený, že aj v tebe.

Evanjelický

5 pri­pomínajúc si tvoju ne­po­krytec­kú vieru, ktorá pre­bývala najprv v tvojej starej mat­ke Lo­ide a v tvojej mat­ke Eunike, ale pre­svedčený som, že aj v tebe.

Ekumenický

5 Pri­pomínam si tvoju úp­rim­nú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja mat­ka Euniké a ktorú máš, ako som pre­svedčený, aj ty.

Bible21

5 Vzpo­mínám na upřímnou ví­ru, kte­rou mě­la už tvá ba­bička Lois, tvá matka Eu­niké a kte­rou, jak jsem přesvědčen, máš i ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček