Ekumenický2. Timoteovi1,14

2. Timoteovi 1:14

Po­mocou Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás, za­chovávaj to dob­ré, čo ti bolo zverené.


Verš v kontexte

13 Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a lás­ke v Ježišovi Kris­tovi. 14 Po­mocou Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás, za­chovávaj to dob­ré, čo ti bolo zverené. 15 Vieš, že sa odo mňa od­vrátili všet­ci, čo sú v Ázii, medzi nimi Fygelus a Her­mogenés.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Krás­ne u teba složené imanie stráž a za­chovaj Svätým Duchom, ktorý pre­býva v nás.

Evanjelický

14 Svoje dob­ré po­verenie chráň si skr­ze Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás.

Ekumenický

14 Po­mocou Ducha Svätého, ktorý pre­býva v nás, za­chovávaj to dob­ré, čo ti bolo zverené.

Bible21

14 Skrze Du­cha svatého, jenž v nás pře­bývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček