Ekumenický2. Tesalonickým1,9

2. Tesalonickým 1:9

Za trest sa do­stanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.


Verš v kontexte

8 aby v plameni ohňa tres­tal tých, čo ne­poz­najú Boha, ako aj tých, čo sú ne­pos­lušní evan­jeliu nášho Pána Ježiša. 9 Za trest sa do­stanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci. 10 To bude v ten deň, keď príde, aby bol os­lávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili, pre­tože aj vy ste uverili nášmu svedec­tvu.

späť na 2. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 ktorí ponesú po­mstu, večné za­hynutie, p­reč od tvári Pánovej a od slávy jeho moc­nos­ti,

Evanjelický

9 Do­stanú trest: večné za­hynutie od Pánovej tváre a od slávy Jeho moci,

Ekumenický

9 Za trest sa do­stanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a od slávy jeho moci.

Bible21

9 Je­jich tres­tem bude věčná záhu­ba v od­loučení od Pá­na a od jeho úžasné mo­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček