Ekumenický2. Samuelova5,19

2. Samuelova 5:19

Dávid sa pýtal Hos­podina: Mám na­pad­núť Filištín­cov? Vy­dáš mi ich do moci? Hos­podin od­povedal Dávidovi: Na­pad­ni ich, lebo cel­kom iste ti ich vy­dám do moci.


Verš v kontexte

18 Nato prišli Filištín­ci a roz­ložili sa v údolí Refájim. 19 Dávid sa pýtal Hos­podina: Mám na­pad­núť Filištín­cov? Vy­dáš mi ich do moci? Hos­podin od­povedal Dávidovi: Na­pad­ni ich, lebo cel­kom iste ti ich vy­dám do moci. 20 Dávid prišiel do Baál-Peracímu a tam ich porazil. Po­vedal: Hos­podin roz­tr­hol predo mnou mojich ne­priateľov, ako keď voda tr­há hrádze. Pre­to na­zvali to mies­to Baál-Peracím.

späť na 2. Samuelova, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 Vtedy sa pýtal Dávid Hos­podina a po­vedal: Či mám ísť hore proti Filištínom, či ich vydáš do mojej ruky? A Hos­podin riekol Dávidovi: Iď, lebo cele iste dám Filištínov do tvojej ruky.

Evanjelický

19 Vtedy sa do­pytoval Dávid Hos­podina: Mám vy­tiah­nuť proti Filištín­com? Vy­dáš mi ich do rúk? Hos­podin mu riekol: Choď, lebo is­tot­ne ti vy­dám Filištín­cov do rúk.

Ekumenický

19 Dávid sa pýtal Hos­podina: Mám na­pad­núť Filištín­cov? Vy­dáš mi ich do moci? Hos­podin od­povedal Dávidovi: Na­pad­ni ich, lebo cel­kom iste ti ich vy­dám do moci.

Bible21

19 David se ptal Hos­po­di­na: „Mám na Fi­liští­ny za­útočit? Vy­dáš mi je do rukou?“ „Zaútoč!“ od­po­věděl mu Hos­po­din. „Fi­liští­ny ti jis­tě vy­dám do rukou.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček