Ekumenický2. Samuelova23,3

2. Samuelova 23:3

Boh Iz­raela hovorí, pri­hovára sa mi skala Iz­raela: Kto spravod­livo panuje nad ľuďmi a kto vlád­ne v bázni pred Bohom,


Verš v kontexte

2 Duch Hos­podina hovorí vo mne a jeho reč mám na jazyku. 3 Boh Iz­raela hovorí, pri­hovára sa mi skala Iz­raela: Kto spravod­livo panuje nad ľuďmi a kto vlád­ne v bázni pred Bohom, 4 je ako ús­vit vy­chádzajúceho sln­ka, ako bez­ob­lačné ráno, ako jas­no po daždi, keď mládza raší zo zeme.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­vedal Bôh Iz­raelov, mne hovorí skala Iz­raelova: Ten, ktorý panuje nad ľuďmi, nech je spravedlivý, ktorý panuje v bázni Božej,

Evanjelický

3 Riekol Boh Iz­raela, pre­hovorila ku mne skala Iz­raela: Kto spravod­livo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej báz­ni,

Ekumenický

3 Boh Iz­raela hovorí, pri­hovára sa mi skala Iz­raela: Kto spravod­livo panuje nad ľuďmi a kto vlád­ne v bázni pred Bohom,

Bible21

3 Toto mi ře­kl iz­rael­ský Bůh, On, ská­la Iz­rae­le, praví sám: Kdo li­dem sprave­dlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček