Ekumenický2. Samuelova23,2

2. Samuelova 23:2

Duch Hos­podina hovorí vo mne a jeho reč mám na jazyku.


Verš v kontexte

1 Toto sú po­sled­né Dávidove slová: Výrok Izajov­ho syna Dávida, výrok vy­soko po­staveného muža, po­mazaného Bohom Jákoba, obľúbeného pev­ca Iz­raela. 2 Duch Hos­podina hovorí vo mne a jeho reč mám na jazyku. 3 Boh Iz­raela hovorí, pri­hovára sa mi skala Iz­raela: Kto spravod­livo panuje nad ľuďmi a kto vlád­ne v bázni pred Bohom,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

2 Duch Hos­podinov hovorí skr­ze mňa, a jeho reč na mojom jazyku.

Evanjelický

2 Duch Hos­podinov hovorí vo mne a Jeho slovo nosím na jazyku.

Ekumenický

2 Duch Hos­podina hovorí vo mne a jeho reč mám na jazyku.

Bible21

2 Pro­mlou­vá ze mě Hos­po­dinův duch, jeho slovo ve svých ús­tech mám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček