Ekumenický2. Samuelova23,4

2. Samuelova 23:4

je ako ús­vit vy­chádzajúceho sln­ka, ako bez­ob­lačné ráno, ako jas­no po daždi, keď mládza raší zo zeme.


Verš v kontexte

3 Boh Iz­raela hovorí, pri­hovára sa mi skala Iz­raela: Kto spravod­livo panuje nad ľuďmi a kto vlád­ne v bázni pred Bohom, 4 je ako ús­vit vy­chádzajúceho sln­ka, ako bez­ob­lačné ráno, ako jas­no po daždi, keď mládza raší zo zeme. 5 Či môj dom pred Bohom taký nie je? Uzav­rel so mnou večnú zmluvu, vo všet­kom upravenú a bez­pečnú. Je ú­pl­nou mojou spásou. Prečo by ne­spl­nil i každú túžbu?

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

4 a bude jako svet­lo rána, keď vychádza sl­n­ce, ráno bez ob­lakov, keď od jasu po daždi pučí zeleň zo zeme.

Evanjelický

4 je ako ran­né svet­lo, keď sln­ko vy­chádza, za bez­ob­lačného rána, za jasu po daždi vy­ras­tá zo zeme tráva;

Ekumenický

4 je ako ús­vit vy­chádzajúceho sln­ka, ako bez­ob­lačné ráno, ako jas­no po daždi, keď mládza raší zo zeme.

Bible21

4 je jako úsvit za výcho­du slunce, jak jasné ji­tro bezmračné; je jako po deš­ti vyjasnění, když tráva raší ze země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček