Ekumenický2. Samuelova23,21

2. Samuelova 23:21

Za­bil aj zdat­ného Egypťana. Ten mal síce v ruke kopiju, kým Benajáhu šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vy­tr­hol kopiju z ruky a tou ho za­bil.


Verš v kontexte

20 Jehójadov syn Benajáhu z Kabceela bol udat­ným mužom, bohatým na skut­ky. Za­bil dvoch synov moáb­skeho Aríela. Jed­ného dňa, keď snežilo, za­bil v jame leva. 21 Za­bil aj zdat­ného Egypťana. Ten mal síce v ruke kopiju, kým Benajáhu šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vy­tr­hol kopiju z ruky a tou ho za­bil. 22 To vy­konal Jehójadov syn Benajáhu, čím sa pre­slávil medzi trid­siatimi hr­dinami.

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

21 A on za­bil aj nejakého Egypťana, muža na podiv. A hoci mal Egypťan v ruke kopiju, sišiel za ním s palicou, vy­tr­hol kopiju z ruky Egypťana a za­bil ho jeho vlast­nou kopijou.

Evanjelický

21 Za­bil aj Egypťana, ob­rov­ského muža. Hoci mal Egypťan v ruke kopiju, on šiel na neho s palicou: Egypťanovi vy­tr­hol z ruky kopiju a ňou ho za­bil.

Ekumenický

21 Za­bil aj zdat­ného Egypťana. Ten mal síce v ruke kopiju, kým Benajáhu šiel k nemu s palicou. Egypťanovi vy­tr­hol kopiju z ruky a tou ho za­bil.

Bible21

21 Jin­dy šel a za­bil Egypťa­na jen s ho­lí v ru­ce. Egypťan vy­pa­dal hro­zivě, byl oz­bro­jen kopím. On mu je ale vy­tr­hl z ruky a za­bil ho jím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček