Ekumenický2. Samuelova21,4

2. Samuelova 21:4

Gibeónčani po­vedali: V prípade Sau­la a jeho domu nám nej­de o striebro či zlato ani o to, aby sme nie­koho v Izraeli za­bíjali. Nato im po­vedal: Čo na­vrh­nete, to vám spl­ním.


Verš v kontexte

3 Dávid sa spýtal Gibeónčanov: Čo mám pre vás urobiť a čím vás uzmieriť, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu? 4 Gibeónčani po­vedali: V prípade Sau­la a jeho domu nám nej­de o striebro či zlato ani o to, aby sme nie­koho v Izraeli za­bíjali. Nato im po­vedal: Čo na­vrh­nete, to vám spl­ním. 5 Po­vedali teda kráľovi: Nech nám za muža, ktorý nás chcel zničiť a vy­hubiť, aby z nás na území Iz­raela ni­kto nezos­tal,

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 A Gibe­oňania mu po­vedali: Nej­de nám o strieb­ro ani o zlato u Sau­la a u jeho domu ani nám nej­de o to, aby sme nie­koho za­bili z Iz­raela. A tak povedal: Nuž čo tedy hovoríte, čo vám mám urobiť?

Evanjelický

4 Gibeón­ci mu od­povedali: Nám nej­de o strieb­ro ani o zlato pri Sau­lovi a jeho dome, a nej­de nám o usmr­tenie kohokoľvek v Iz­raeli. Nato im po­vedal: Čo po­viete, to vám urobím.

Ekumenický

4 Gibeónčani po­vedali: V prípade Sau­la a jeho domu nám nej­de o striebro či zlato ani o to, aby sme nie­koho v Izraeli za­bíjali. Nato im po­vedal: Čo na­vrh­nete, to vám spl­ním.

Bible21

4 Gi­be­on­ci mu od­po­vědě­li: „Nemá­me právo žádat od Sau­la a jeho domu stříbro nebo zla­to ani nemá­me právo něko­ho v Iz­rae­li zabít.“ „Splním vám, o co si řeknete,“ pro­hlásil král.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček