Evanjelický2. Samuelova21,4

2. Samuelova 21:4

Gibeón­ci mu od­povedali: Nám nej­de o strieb­ro ani o zlato pri Sau­lovi a jeho dome, a nej­de nám o usmr­tenie kohokoľvek v Iz­raeli. Nato im po­vedal: Čo po­viete, to vám urobím.


Verš v kontexte

3 Vtedy sa Dávid opýtal Gibeón­cov: Čo mám urobiť pre vás a čím si vás zmierim, aby ste žeh­nali Hos­podinov­mu dedičs­tvu? 4 Gibeón­ci mu od­povedali: Nám nej­de o strieb­ro ani o zlato pri Sau­lovi a jeho dome, a nej­de nám o usmr­tenie kohokoľvek v Iz­raeli. Nato im po­vedal: Čo po­viete, to vám urobím. 5 Od­povedali kráľovi: Z po­tom­kov muža, ktorý nás vy­hubil a za­mýšľal nás vy­ničiť, aby sme ne­ob­stáli ani v jed­nom kraji Iz­raela,

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 A Gibe­oňania mu po­vedali: Nej­de nám o strieb­ro ani o zlato u Sau­la a u jeho domu ani nám nej­de o to, aby sme nie­koho za­bili z Iz­raela. A tak povedal: Nuž čo tedy hovoríte, čo vám mám urobiť?

Evanjelický

4 Gibeón­ci mu od­povedali: Nám nej­de o strieb­ro ani o zlato pri Sau­lovi a jeho dome, a nej­de nám o usmr­tenie kohokoľvek v Iz­raeli. Nato im po­vedal: Čo po­viete, to vám urobím.

Ekumenický

4 Gibeónčani po­vedali: V prípade Sau­la a jeho domu nám nej­de o striebro či zlato ani o to, aby sme nie­koho v Izraeli za­bíjali. Nato im po­vedal: Čo na­vrh­nete, to vám spl­ním.

Bible21

4 Gi­be­on­ci mu od­po­vědě­li: „Nemá­me právo žádat od Sau­la a jeho domu stříbro nebo zla­to ani nemá­me právo něko­ho v Iz­rae­li zabít.“ „Splním vám, o co si řeknete,“ pro­hlásil král.