Ekumenický2. Samuelova13,33

2. Samuelova 13:33

Nech sa teda kráľ, môj pán, ne­trápi pred­stavou, že zo­mreli všet­ci kráľov­skí synovia. Zo­mrel iba Am­nón.


Verš v kontexte

32 Tu sa oz­val Jónadab, syn Dávidov­ho brata Šimeu: Nech si môj pán ne­mys­lí, že za­bili všet­kých mladých kráľov­ských synov. Zo­mrel iba Am­nón. Ab­solón sa na to chys­tal od­vtedy, ako mu Am­nón zne­uc­til ses­tru Támar. 33 Nech sa teda kráľ, môj pán, ne­trápi pred­stavou, že zo­mreli všet­ci kráľov­skí synovia. Zo­mrel iba Am­nón. 34 Ab­solón ušiel. Mládenec, ktorý mal stráž, sa za­hľadel a zrazu uvidel počet­nú skupinu schádzať po úbočí.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

33 A pre­to teraz nech si neberie môj pán kráľ ničoho takého k srd­cu mys­liac, že zo­mreli všet­ci synovia kráľovi, lebo len sám Am­non zo­mrel.

Evanjelický

33 Tak teraz nech si to pán môj, kráľ, ne­pripúšťa k srd­cu a nech ne­vraví, že všet­ci kráľovi synovia zo­mreli, lebo je mŕt­vy len Am­nón.

Ekumenický

33 Nech sa teda kráľ, môj pán, ne­trápi pred­stavou, že zo­mreli všet­ci kráľov­skí synovia. Zo­mrel iba Am­nón.

Bible21

33 Ať se můj pán a král vůbec ne­obává, že by snad zemře­li všich­ni královští synové. Vž­dyť zemřel jen Amnon!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček