Ekumenický2. Samuelova12,11

2. Samuelova 12:11

Tak­to vraví Hos­podin: Do­pus­tím na teba po­hromu, čo bude z tvojho vlast­ného domu. Pred očami ti od­nímem tvoje ženy a dám ich tvoj­mu blíz­kemu. Ten bude s nimi ležať za bieleho dňa.


Verš v kontexte

10 Od­teraz už meč ni­kdy ne­obíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a pri­vlast­nil si si ženu Chetitu Uriáša. 11 Tak­to vraví Hos­podin: Do­pus­tím na teba po­hromu, čo bude z tvojho vlast­ného domu. Pred očami ti od­nímem tvoje ženy a dám ich tvoj­mu blíz­kemu. Ten bude s nimi ležať za bieleho dňa. 12 Ty si konal taj­ne, ja to však urobím pred celým Iz­raelom a cez deň.

späť na 2. Samuelova, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja vzbudím proti tebe zlé z tvoj­ho domu a vez­mem tvoje ženy pred tvojimi očima a dám ich tvojmu blížnemu, a bude ležať s tvojimi ženami pred očima tohoto sl­n­ca.

Evanjelický

11 Tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, do­pus­tím po­hromu na teba z tvoj­ho vlast­ného domu, vez­mem tvoje ženy pred tvojimi očami, dám ich tvoj­mu blížnemu a bude spať s tvojimi ženami za bieleho dňa.

Ekumenický

11 Tak­to vraví Hos­podin: Do­pus­tím na teba po­hromu, čo bude z tvojho vlast­ného domu. Pred očami ti od­nímem tvoje ženy a dám ich tvoj­mu blíz­kemu. Ten bude s nimi ležať za bieleho dňa.

Bible21

11 Tak praví Hos­po­din: Hle, vzbudím pro­ti to­bě zlo z tvého vlastního do­mu. Před tvý­ma oči­ma vez­mu tvé že­ny a dám je tvé­mu bližní­mu, aby s nimi spal všem na očích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček