Ekumenický2. Samuelova1,9

2. Samuelova 1:9

Pri­kázal mi: Poď ku mne a doraz ma; zvíjam sa v kŕčoch, no ešte žijem.


Verš v kontexte

8 Spýtal sa ma: Kto si? Od­vetil som: Som Amálek. 9 Pri­kázal mi: Poď ku mne a doraz ma; zvíjam sa v kŕčoch, no ešte žijem. 10 Pri­stúpil som k nemu a za­bil som ho. Vedel som totiž, že svoj pád ne­prežije. Po­tom som mu sňal z hlavy korunu a z ramena náramok; priniesol som to sem k svojmu pánovi.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy mi riekol: Nože za­staň nado mňa a zabi ma, lebo ma po­chytil kŕč, a preto, že je ešte celá moja duša vo mne.

Evanjelický

9 Vtedy mi po­vedal: Pri­stúp ku mne a zabi ma, lebo ma za­chvátil smr­teľný zá­vrat, ale život je ešte vo mne.

Ekumenický

9 Pri­kázal mi: Poď ku mne a doraz ma; zvíjam sa v kŕčoch, no ešte žijem.

Bible21

9 a on mi ře­kl: ‚Po­jď sem a do­bij mě. Smrt mě má ve spárech, ale život mě ještě neopouští.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček