Evanjelický2. Samuelova1,9

2. Samuelova 1:9

Vtedy mi po­vedal: Pri­stúp ku mne a zabi ma, lebo ma za­chvátil smr­teľný zá­vrat, ale život je ešte vo mne.


Verš v kontexte

8 I po­vedal mi: Kto si? Od­povedal som mu: Som Amálékovec. 9 Vtedy mi po­vedal: Pri­stúp ku mne a zabi ma, lebo ma za­chvátil smr­teľný zá­vrat, ale život je ešte vo mne. 10 Tak som k nemu pri­stúpil a za­bil som ho, lebo som vedel, že svoj pád ne­prežije. Po­tom som vzal korunu, ktorú mal na hlave, a náramok, ktorý mal na ramene, a priniesol som ich sem svoj­mu pánovi.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy mi riekol: Nože za­staň nado mňa a zabi ma, lebo ma po­chytil kŕč, a preto, že je ešte celá moja duša vo mne.

Evanjelický

9 Vtedy mi po­vedal: Pri­stúp ku mne a zabi ma, lebo ma za­chvátil smr­teľný zá­vrat, ale život je ešte vo mne.

Ekumenický

9 Pri­kázal mi: Poď ku mne a doraz ma; zvíjam sa v kŕčoch, no ešte žijem.

Bible21

9 a on mi ře­kl: ‚Po­jď sem a do­bij mě. Smrt mě má ve spárech, ale život mě ještě neopouští.‘