Ekumenický2. Samuelova1,18

2. Samuelova 1:18

Júdov­com pri­kázal, aby sa ho na­učili ako Pieseň o luku. Je na­písaný v Knihe úp­rim­ného:


Verš v kontexte

17 Dávid za­spieval nad Sau­lom a Jonatánom žalo­spev. 18 Júdov­com pri­kázal, aby sa ho na­učili ako Pieseň o luku. Je na­písaný v Knihe úp­rim­ného: 19 Tvoj vý­kvet, Iz­rael, po­bitý leží na tvojich výšinách! Ako len popadali hr­dinovia!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 a kázal ju naučiť synov Júdových, pieseň, zvanú: Lučište. Hľa, je na­písaná v knihe Spraved­livého, Úprimného.

Evanjelický

18 a pri­kázal, aby ho Júdej­cov na­učili ako Pieseň o luku; ten je na­písaný v Knihe úp­rim­ného:

Ekumenický

18 Júdov­com pri­kázal, aby sa ho na­učili ako Pieseň o luku. Je na­písaný v Knihe úp­rim­ného:

Bible21

18 a přikázal, aby se synové Judy uči­li tuto Píseň lu­ku. Tak­to je za­psá­na v Knize Upřímného:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček