Roháček2. Samuelova1,18

2. Samuelova 1:18

a kázal ju naučiť synov Júdových, pieseň, zvanú: Lučište. Hľa, je na­písaná v knihe Spraved­livého, Úprimného.


Verš v kontexte

17 Vtedy trúch­lil Dávid a spieval túto trúch­livú pieseň nad Sau­lom a nad Jonatánom, jeho synom, 18 a kázal ju naučiť synov Júdových, pieseň, zvanú: Lučište. Hľa, je na­písaná v knihe Spraved­livého, Úprimného. 19 Oj, kráso Iz­raelova! Na tvojich výšinách - za­bitý! Jako pad­li hr­dinovia!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 a kázal ju naučiť synov Júdových, pieseň, zvanú: Lučište. Hľa, je na­písaná v knihe Spraved­livého, Úprimného.

Evanjelický

18 a pri­kázal, aby ho Júdej­cov na­učili ako Pieseň o luku; ten je na­písaný v Knihe úp­rim­ného:

Ekumenický

18 Júdov­com pri­kázal, aby sa ho na­učili ako Pieseň o luku. Je na­písaný v Knihe úp­rim­ného:

Bible21

18 a přikázal, aby se synové Judy uči­li tuto Píseň lu­ku. Tak­to je za­psá­na v Knize Upřímného: