Ekumenický2. Samuelova1,19

2. Samuelova 1:19

Tvoj vý­kvet, Iz­rael, po­bitý leží na tvojich výšinách! Ako len popadali hr­dinovia!


Verš v kontexte

18 Júdov­com pri­kázal, aby sa ho na­učili ako Pieseň o luku. Je na­písaný v Knihe úp­rim­ného: 19 Tvoj vý­kvet, Iz­rael, po­bitý leží na tvojich výšinách! Ako len popadali hr­dinovia! 20 Nehovor­te o tom v Gáte, neh­lásaj­te to v uliciach Aškalónu, nech sa ne­tešia dcéry Filištín­cov, nech nejasajú dcéry ne­ob­rezan­cov.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Oj, kráso Iz­raelova! Na tvojich výšinách - za­bitý! Jako pad­li hr­dinovia!

Evanjelický

19 Oz­doba tvoja, Iz­rael, na tvojich výšinách po­bitá, ó, ako pad­li bohatieri!

Ekumenický

19 Tvoj vý­kvet, Iz­rael, po­bitý leží na tvojich výšinách! Ako len popadali hr­dinovia!

Bible21

19 Ach, Iz­rae­li, tvá ozdo­baza­bi­ta leží na tvých výšinách! Jak pad­li hr­di­nové!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček