Ekumenický2. Samuelova1,17

2. Samuelova 1:17

Dávid za­spieval nad Sau­lom a Jonatánom žalo­spev.


Verš v kontexte

16 Dávid po­vedal: Nech vina za preliatu krv pad­ne na tvoju hlavu, vlast­né ús­ta ťa usvedčili, keď si po­vedal: Ja som za­bil Hos­podinov­ho po­mazaného. 17 Dávid za­spieval nad Sau­lom a Jonatánom žalo­spev. 18 Júdov­com pri­kázal, aby sa ho na­učili ako Pieseň o luku. Je na­písaný v Knihe úp­rim­ného:

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Vtedy trúch­lil Dávid a spieval túto trúch­livú pieseň nad Sau­lom a nad Jonatánom, jeho synom,

Evanjelický

17 Vtedy Dávid za­spieval ten­to žalo­spev nad Sau­lom a nad jeho synom Jonatánom

Ekumenický

17 Dávid za­spieval nad Sau­lom a Jonatánom žalo­spev.

Bible21

17 David pak nad Sau­lem a jeho synem Jo­na­tanem zpíval ten­to žalo­z­pěv

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček