Ekumenický2. Petrov1,17

2. Petrov 1:17

Veď prijal česť a slávu od Boha Ot­ca, keď mu z velebnej slávy za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.


Verš v kontexte

16 Keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Kris­ta, ne­pridŕžali sme sa nejakých vy­mys­lených bájí, lebo sami sme boli očitými sved­kami jeho veleb­nos­ti. 17 Veď prijal česť a slávu od Boha Ot­ca, keď mu z velebnej slávy za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vr­chu,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo do­stanúc od Boha Otca česť a slávu, keď snies­la na neho veleb­ná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -

Evanjelický

17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z veleb­nej slávy Mu za­znel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie!

Ekumenický

17 Veď prijal česť a slávu od Boha Ot­ca, keď mu z velebnej slávy za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

Bible21

17 Tu slávu a čest při­jal od Boha Ot­ce, když k ně­mu z velko­lepé slávy za­zněl hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček