Ekumenický2. Kronická9,13

2. Kronická 9:13

Váha zlata, ktoré pri­viez­li Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťs­tošesťdesiatšesť talen­tov


Verš v kontexte

12 Kráľ Šalamún ob­daroval kráľov­nú zo Sáby všet­kým, čo si zažiadala, ok­rem toho, čo sama prinies­la kráľovi. Na­pokon sa i so svojimi sluhami po­brala do svojej vlas­ti. 13 Váha zlata, ktoré pri­viez­li Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťs­tošesťdesiatšesť talen­tov 14 ok­rem toho, čo po­vin­ne od­vied­li kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a mies­to­držitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a strieb­ro.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 A váhy zlata, ktoré prišlo Šalamúnovi za jeden rok, bolo šesťs­to šesťdesiat šesť hrivien zlata,

Evanjelický

13 Zlato, ktoré Šalamún do­stal za jeden rok, vážilo šesťs­tošesťdesiatšesť talen­tov zlata,

Ekumenický

13 Váha zlata, ktoré pri­viez­li Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťs­tošesťdesiatšesť talen­tov

Bible21

13 Král Šalo­moun ročně získával 666 talen­tů zla­ta,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček