Ekumenický2. Kronická9,14

2. Kronická 9:14

ok­rem toho, čo po­vin­ne od­vied­li kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a mies­to­držitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a strieb­ro.


Verš v kontexte

13 Váha zlata, ktoré pri­viez­li Šalamúnovi za jeden rok, bola šesťs­tošesťdesiatšesť talen­tov 14 ok­rem toho, čo po­vin­ne od­vied­li kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a mies­to­držitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a strieb­ro. 15 Kráľ Šalamún zhotovil dve­sto veľkých štítov z tepaného zlata. Na jeden štít spot­reboval šesťs­to šekelov tepaného zlata.

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

14 krome toho, čo prišlo od kup­cov a čo donášali ob­chod­níci, ale i všet­ci kráľovia Arábie i správ­covia zeme donášali Šalamúnovi zlato a strieb­ro.

Evanjelický

14 ok­rem toho, čo donášali kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a všet­ci mies­to­držitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a strieb­ro.

Ekumenický

14 ok­rem toho, čo po­vin­ne od­vied­li kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a mies­to­držitelia krajiny prinášali kráľovi Šalamúnovi zlato a strieb­ro.

Bible21

14 ne­počí­taje příjmy od po­cestných, kup­ců a ob­chodníků i ode všech arab­ských králů a kraj­ských hej­tmanů, kteří Šalo­mou­novi od­vádě­li zla­to a stříbro.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček