Ekumenický2. Kronická7,15

2. Kronická 7:15

Od­teraz budem upierať zrak a zbys­trím sluch na mod­lit­bu na tom­to mies­te.


Verš v kontexte

14 avšak môj ľud, po mne po­menovaný, sa po­korí, bude sa ku mne utiekať a od­vráti sa od svojich zlých ciest, vy­počujem ho z nebies, od­pus­tím mu hriech a jeho zem uzdravím. 15 Od­teraz budem upierať zrak a zbys­trím sluch na mod­lit­bu na tom­to mies­te. 16 Teraz som si vy­volil a po­svätil ten­to dom, aby tam vždy pre­bývalo moje meno. Moje oči a srd­ce tam budú bývať ustavične.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 Tedy teraz budú moje oči ot­vorené a moje uši pri­pravené počuť mod­lit­bu z tohoto mies­ta.

Evanjelický

15 Teraz budem mať ot­vorené oči a moje uši budú po­zorovať mod­lit­bu na tom­to mies­te.

Ekumenický

15 Od­teraz budem upierať zrak a zbys­trím sluch na mod­lit­bu na tom­to mies­te.

Bible21

15 Ano, mé oči bu­dou otevřené a mé uši na­kloněné k mod­lit­bě z to­ho­to mís­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček