Bible212. Letopisů7,15

2. Letopisů 7:15

Ano, mé oči bu­dou otevřené a mé uši na­kloněné k mod­lit­bě z to­ho­to mís­ta.


Verš v kontexte

14 Jest­liže se pak můj lid, který se na­zývá mým jménem, pokoří a bude se mod­lit, bude hledat mou tvář a od­vrátí se od svých zlých cest, po­tom je vy­s­lyším z ne­be, odpustím je­jich hřích a uz­dravím je­jich zem. 15 Ano, mé oči bu­dou otevřené a mé uši na­kloněné k mod­lit­bě z to­ho­to mís­ta. 16 Nyní jsem ten­to dům vy­vo­lil a po­svě­til, aby v něm mé jméno zůstalo navěky. Mé oči i mé srd­ce tam zůstanou navž­dy.

späť na 2. Letopisů, 7

Príbuzné preklady Roháček

15 Tedy teraz budú moje oči ot­vorené a moje uši pri­pravené počuť mod­lit­bu z tohoto mies­ta.

Evanjelický

15 Teraz budem mať ot­vorené oči a moje uši budú po­zorovať mod­lit­bu na tom­to mies­te.

Ekumenický

15 Od­teraz budem upierať zrak a zbys­trím sluch na mod­lit­bu na tom­to mies­te.

Bible21

15 Ano, mé oči bu­dou otevřené a mé uši na­kloněné k mod­lit­bě z to­ho­to mís­ta.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček