Ekumenický2. Kronická1,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Kronická 1:18

Šalamún sa roz­hodol po­staviť na počesť mena Hos­podina chrám a sebe kráľov­ský palác.


Verš v kontexte

16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľov­skí na­kupovači ich pre­berali z Kúy za bežnú cenu. 17 Z Egypta do­vážali voz za šesťs­to a koňa za stopäťdesiat šekelov strieb­ra. Tak spro­stred­kovávali vývoz pre všet­kých chetit­ských a sýr­skych kráľov. 18 Šalamún sa roz­hodol po­staviť na počesť mena Hos­podina chrám a sebe kráľov­ský palác.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Evanjelický

18 Šalamún si zau­mienil po­staviť dom Hos­podinov­mu menu a sebe kráľov­ský palác.

Ekumenický

18 Šalamún sa roz­hodol po­staviť na počesť mena Hos­podina chrám a sebe kráľov­ský palác.

Bible21

18 Šalo­moun se roz­ho­dl po­stavit chrám Hos­po­di­novu jménu a sobě králov­ský palác.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček