Ekumenický2. Kronická1,16

2. Kronická 1:16

Pre Šalamúna do­vážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľov­skí na­kupovači ich pre­berali z Kúy za bežnú cenu.


Verš v kontexte

15 Zá­sluhou kráľa bolo v Jeruzaleme strieb­ra a zlata toľko ako kamenia a céd­rov ako divých figov­níkov, ktoré hoj­ne ras­tú na Nížine. 16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľov­skí na­kupovači ich pre­berali z Kúy za bežnú cenu. 17 Z Egypta do­vážali voz za šesťs­to a koňa za stopäťdesiat šekelov strieb­ra. Tak spro­stred­kovávali vývoz pre všet­kých chetit­ských a sýr­skych kráľov.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Kone do­vádzali Šalamúnovi z Egyp­ta, a hromada kup­cov kráľových brala od­tiaľ hromadu koní za peniaze.

Evanjelický

16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egyp­ta a z Kúy. Kráľovi na­kupovači ich pre­berali z Kúy za kúp­nu cenu.

Ekumenický

16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egypta a z Kúy. Kráľov­skí na­kupovači ich pre­berali z Kúy za bežnú cenu.

Bible21

16 Koně si král ne­chával dovážet z Egyp­ta a Ki­likie. Královští ob­chodníci je v Ki­likii na­ku­po­va­li za do­hodnuté ce­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček