Evanjelický2. Kronická1,18

2. Kronická 1:18

Šalamún si zau­mienil po­staviť dom Hos­podinov­mu menu a sebe kráľov­ský palác.


Verš v kontexte

16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egyp­ta a z Kúy. Kráľovi na­kupovači ich pre­berali z Kúy za kúp­nu cenu. 17 Z Egyp­ta do­vážali voz za šesťs­to šekelov strieb­ra a koňa za stopäťdesiat. Podob­ne ich pro­stred­níc­tvom vy­vážali i všet­kým kráľom chetej­ským a sýr­skym. 18 Šalamún si zau­mienil po­staviť dom Hos­podinov­mu menu a sebe kráľov­ský palác.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Evanjelický

18 Šalamún si zau­mienil po­staviť dom Hos­podinov­mu menu a sebe kráľov­ský palác.

Ekumenický

18 Šalamún sa roz­hodol po­staviť na počesť mena Hos­podina chrám a sebe kráľov­ský palác.

Bible21

18 Šalo­moun se roz­ho­dl po­stavit chrám Hos­po­di­novu jménu a sobě králov­ský palác.