Ekumenický2. Kráľov20,14

2. Kráľov 20:14

Prorok Izai­áš zašiel za kráľom Chiz­kijom a spýtal sa ho: Čo hovorili tí muži a od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Prišli zďaleka, až z Babylonu.


Verš v kontexte

13 Chiz­kija po­slov vy­počul a ukázal im celú klenot­nicu: strieb­ro, zlato, bal­zamy, vzác­ny olej, svoju zbroj­nicu i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve. 14 Prorok Izai­áš zašiel za kráľom Chiz­kijom a spýtal sa ho: Čo hovorili tí muži a od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Prišli zďaleka, až z Babylonu. 15 Čo videli v tvojom paláci? , spýtal sa. Chiz­kija od­vetil: Videli všet­ko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

14 Po­tom prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Ezechiášovi a riekol mu: Čo po­vedali tí mužovia a od­kiaľ prišli k tebe? A Ezechiáš po­vedal: Prišli z ďalekej zeme, z Babylona.

Evanjelický

14 Vtedy prišiel prorok Izai­áš ku kráľovi Chiz­kijovi a po­vedal mu: Čo hovorili oní mužovia? Od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Z ďalekej krajiny prišli ku mne, z Babylónie.

Ekumenický

14 Prorok Izai­áš zašiel za kráľom Chiz­kijom a spýtal sa ho: Čo hovorili tí muži a od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Prišli zďaleka, až z Babylonu.

Bible21

14 Pak za králem Eze­chiášem přišel pro­rok Iza­iáš a ptal se: „Co říka­li ti muži? Odkud přišli?“ „Přišli z ve­liké dálky, až z Babylonu,“ od­po­věděl Eze­chiáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček