Ekumenický2. Kráľov20,15

2. Kráľov 20:15

Čo videli v tvojom paláci? , spýtal sa. Chiz­kija od­vetil: Videli všet­ko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal.


Verš v kontexte

14 Prorok Izai­áš zašiel za kráľom Chiz­kijom a spýtal sa ho: Čo hovorili tí muži a od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Prišli zďaleka, až z Babylonu. 15 Čo videli v tvojom paláci? , spýtal sa. Chiz­kija od­vetil: Videli všet­ko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal. 16 Nato po­vedal Izai­áš Chiz­kijovi: Počuj slovo Hos­podina!

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

15 A riekol: Čo videli v tvojom dome? A Ezechiáš po­vedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nie je ničoho v mojich po­kladoch, čoho by som im nebol ukázal.

Evanjelický

15 A on po­vedal: Čo videli v tvojom dome? Chiz­kija od­povedal: Videli všet­ko, čo je v mojom dome. Nebolo nič v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal.

Ekumenický

15 Čo videli v tvojom paláci? , spýtal sa. Chiz­kija od­vetil: Videli všet­ko, čo v ňom je. Nebolo ničoho v mojich po­klad­niciach, čo by som im nebol ukázal.

Bible21

15 „Co ve tvém paláci viděli?“ ptal se dál. „Viděli všech­no, co v paláci mám,“ od­vě­til Eze­chiáš. „Není nic, co bych jim ze svých pokladů neukázal.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček