Ekumenický2. Kráľov20,13

2. Kráľov 20:13

Chiz­kija po­slov vy­počul a ukázal im celú klenot­nicu: strieb­ro, zlato, bal­zamy, vzác­ny olej, svoju zbroj­nicu i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve.


Verš v kontexte

12 V tom čase po­slal babylon­ský kráľ Beródak-Baladán, syn Baladánov, Chiz­kijovi lis­ty a dar, lebo sa do­zvedel o jeho chorobe. 13 Chiz­kija po­slov vy­počul a ukázal im celú klenot­nicu: strieb­ro, zlato, bal­zamy, vzác­ny olej, svoju zbroj­nicu i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve. 14 Prorok Izai­áš zašiel za kráľom Chiz­kijom a spýtal sa ho: Čo hovorili tí muži a od­kiaľ prišli k tebe? Chiz­kija od­povedal: Prišli zďaleka, až z Babylonu.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

13 A Ezechiáš ich vy­počul a ukázal im všet­ky schrany svojich klenotov, strieb­ro i zlato, voňavé veci aj výbor­ný olej i svoju zbrojáreň i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­kladoch; nebolo ničoho, čo by im nebol Ezechiáš ukázal vo svojom dome i v celom svojom pan­stve.

Evanjelický

13 Chiz­kija ich pri­vítal a ukázal im celú klenot­nicu, strieb­ro a zlato, bal­zamy a vzác­ny olej i celú svoju zbroj­nicu a všet­ko, čo sa na­chodilo medzi jeho po­klad­mi. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celej svojej ríši.

Ekumenický

13 Chiz­kija po­slov vy­počul a ukázal im celú klenot­nicu: strieb­ro, zlato, bal­zamy, vzác­ny olej, svoju zbroj­nicu i všet­ko, čo sa na­chádzalo v jeho po­klad­niciach. Nebolo nič, čo by im Chiz­kija nebol ukázal vo svojom paláci a v celom svojom kráľov­stve.

Bible21

13 Eze­chiáš po­s­ly při­jal a ukázal jim ce­lou svou klenotnici, stříbro, zla­to, balzámy a vý­borný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všech­no, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V ce­lém jeho paláci a v ce­lém jeho pan­ství ne­bylo nic, co by jim Eze­chiáš ne­u­kázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček