Ekumenický2. Kráľov1,9

2. Kráľov 1:9

Po­tom po­slal po Eliáša veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Keď prišiel k nemu, práve sedel na končiari vr­chu. Po­vedal mu: Boží muž, na kráľov roz­kaz zíď dolu!


Verš v kontexte

8 Po­vedali mu: Mal plášť zo srs­ti a bed­rá pre­pásané koženým opas­kom. On na to: To bol tišbej­ský Eliáš. 9 Po­tom po­slal po Eliáša veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Keď prišiel k nemu, práve sedel na končiari vr­chu. Po­vedal mu: Boží muž, na kráľov roz­kaz zíď dolu! 10 Eliáš od­povedal veliteľovi päťdesiatčlen­ného od­dielu: Ak som Boží muž, nech spad­ne oheň z neba a po­hl­tí teba i tvoj päťdesiatčlen­ný od­diel. Vtom spadol z neba oheň a po­hl­til ho i s oddielom.

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­slal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi a jeho päťdesiatich, a tak išiel k nemu hore. A hľa, sedel hore na vr­chu. A hovoril mu: Mužu Boží, kráľ hovoril: Sídi!

Evanjelický

9 Po­tom po­slal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi aj s jeho päťdesiatinou. Keď prišiel k ne­mu, sedel práve na temeni vr­chu. Po­vedal mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď dolu!

Ekumenický

9 Po­tom po­slal po Eliáša veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Keď prišiel k nemu, práve sedel na končiari vr­chu. Po­vedal mu: Boží muž, na kráľov roz­kaz zíď dolu!

Bible21

9 Po­slal tedy na něj ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Eliáš seděl na vr­cho­lu ho­ry, a tak ve­li­tel hned vy­le­zl za ním a přikázal mu: „­Boží muži, král praví: Se­stup dolů!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček