Bible212. Královská1,9

2. Královská 1:9

Po­slal tedy na něj ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Eliáš seděl na vr­cho­lu ho­ry, a tak ve­li­tel hned vy­le­zl za ním a přikázal mu: „­Boží muži, král praví: Se­stup dolů!“


Verš v kontexte

8 „Měl plášť z kožešiny,“ od­po­vědě­li, „a ko­lem boků kožený pás.“ „To je Eliáš Tišbejský!“ ře­kl král. 9 Po­slal tedy na něj ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Eliáš seděl na vr­cho­lu ho­ry, a tak ve­li­tel hned vy­le­zl za ním a přikázal mu: „­Boží muži, král praví: Se­stup dolů!“ 10 „Jest­li jsem Boží muž,“ od­po­věděl Eliáš ve­li­te­li, „tak ať z nebe se­stoupí oheň a po­hl­tí tě i těch tvých padesát.“ Vtom z nebe se­stou­pil oheň a po­hl­til ve­li­te­le i s jeho pa­desá­ti.

späť na 2. Královská, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­slal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi a jeho päťdesiatich, a tak išiel k nemu hore. A hľa, sedel hore na vr­chu. A hovoril mu: Mužu Boží, kráľ hovoril: Sídi!

Evanjelický

9 Po­tom po­slal k nemu veliteľa nad päťdesiatimi aj s jeho päťdesiatinou. Keď prišiel k ne­mu, sedel práve na temeni vr­chu. Po­vedal mu: Muž Boží, kráľ roz­kazuje: Zíď dolu!

Ekumenický

9 Po­tom po­slal po Eliáša veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Keď prišiel k nemu, práve sedel na končiari vr­chu. Po­vedal mu: Boží muž, na kráľov roz­kaz zíď dolu!

Bible21

9 Po­slal tedy na něj ve­li­te­le s pa­desá­ti vo­jáky. Eliáš seděl na vr­cho­lu ho­ry, a tak ve­li­tel hned vy­le­zl za ním a přikázal mu: „­Boží muži, král praví: Se­stup dolů!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček