Ekumenický2. Kráľov1,8

2. Kráľov 1:8

Po­vedali mu: Mal plášť zo srs­ti a bed­rá pre­pásané koženým opas­kom. On na to: To bol tišbej­ský Eliáš.


Verš v kontexte

7 Vy­zvedal sa ich: Ako vy­zeral ten muž, čo vás stretol a hovoril vám tieto slová? 8 Po­vedali mu: Mal plášť zo srs­ti a bed­rá pre­pásané koženým opas­kom. On na to: To bol tišbej­ský Eliáš. 9 Po­tom po­slal po Eliáša veliteľa s päťdesiatčlenným od­dielom. Keď prišiel k nemu, práve sedel na končiari vr­chu. Po­vedal mu: Boží muž, na kráľov roz­kaz zíď dolu!

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 A oni mu po­vedali: Je to vlasatý človek a je opásaný koženým pásom na svojich bed­rách. Vtedy po­vedal: To je Eliáš Tišbän­ský.

Evanjelický

8 Keď mu po­vedali: Ten muž mal srs­tený plášť a na bed­rách bol opásaný koženým pásom, po­vedal: To je Tišbej­ský Eliáš.

Ekumenický

8 Po­vedali mu: Mal plášť zo srs­ti a bed­rá pre­pásané koženým opas­kom. On na to: To bol tišbej­ský Eliáš.

Bible21

8 „Měl plášť z kožešiny,“ od­po­vědě­li, „a ko­lem boků kožený pás.“ „To je Eliáš Tišbejský!“ ře­kl král.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček