Ekumenický2. Kráľov1,1

2. Kráľov 1:1

Po Achábovej smr­ti sa vzbúril Moáb proti Iz­raelu.


Verš v kontexte

1 Po Achábovej smr­ti sa vzbúril Moáb proti Iz­raelu. 2 Achaz­ja raz vy­padol z balkóna svojej izby na po­schodí v Samárii a zranil sa. Vy­pravil po­slov s príkazom: Choďte sa poradiť k ekrónskemu bohu Baál­zebúbovi, či vy­viaz­nem z tohto úrazu. 3 Vtedy Hos­podinov an­jel po­vedal tišbej­skému Eliášovi: Vstaň, vy­stúp, aby si sa stretol s poslami samárij­ského kráľa a po­vedz im: Vari niet v Izraeli Boha, že sa uchádzate o radu ek­rón­skeho boha Baál­zebúba?

späť na 2. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom po smr­ti Achabovej sprotivil sa Moáb Iz­raelovi.

Evanjelický

1 Po Achábovej smr­ti od­padol Moáb od Iz­raela.

Ekumenický

1 Po Achábovej smr­ti sa vzbúril Moáb proti Iz­raelu.

Bible21

1 Po Acha­bově smrti se Moáb vzbouřil pro­ti Iz­rae­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček