Ekumenický2. Korintským5,18

2. Korintským 5:18

To všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skr­ze Kris­ta a dal nám službu zmierenia.


Verš v kontexte

17 Pre­to ak je nie­kto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci po­minuli, na­stali nové. 18 To všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skr­ze Kris­ta a dal nám službu zmierenia. 19 Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Ne­počítal ľuďom ich pre­vinenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale to všet­ko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou skr­ze Ježiša Kris­ta a dal nám službu smierenia,

Evanjelický

18 A to všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kris­tovi a zveril nám službu zmierenia,

Ekumenický

18 To všet­ko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skr­ze Kris­ta a dal nám službu zmierenia.

Bible21

18 A to všech­no je z Bo­ha, který nás se se­bou smířil skrze Krista a po­věřil nás, abychom slouži­li to­muto smíření.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček