Ekumenický2. Korintským1,17

2. Korintským 1:17

Bola to azda ľah­komyseľnosť, keď som to chcel? Alebo keď sa pre toto roz­hodujem, roz­hodujem sa podľa tela, aby moje „áno-áno“ znamenalo aj „nie-nie“?


Verš v kontexte

16 a cez vás prej­sť do Macedón­ska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Jud­ska. 17 Bola to azda ľah­komyseľnosť, keď som to chcel? Alebo keď sa pre toto roz­hodujem, roz­hodujem sa podľa tela, aby moje „áno-áno“ znamenalo aj „nie-nie“? 18 Ako je však Boh ver­ný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“!

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Keď som teda to chcel, či to tedy bola ľah­komyseľnosť z mojej strany? Alebo to, čo si kedy umyslím, či si to umys­lím podľa tela, aby bolo u mňa áno áno a nie nie?

Evanjelický

17 Keď som to chcel, či som konal azda ľah­komyseľne? Alebo keď sa roz­hodujem, či sa roz­hodujem podľa tela, takže: áno, áno, znamená u mňa aj: nie, nie?

Ekumenický

17 Bola to azda ľah­komyseľnosť, keď som to chcel? Alebo keď sa pre toto roz­hodujem, roz­hodujem sa podľa tela, aby moje „áno-áno“ znamenalo aj „nie-nie“?

Bible21

17 Mys­lí­te, že jsem to roz­hodnutí ne­mys­lel vážně? Nebo že se roz­ho­du­ji těles­ně, takže říkám „ano, ano“ a zároveň „ne, ne“?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček