Ekumenický2. Korintským1,16

2. Korintským 1:16

a cez vás prej­sť do Macedón­ska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Jud­ska.


Verš v kontexte

15 V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priaz­ne, 16 a cez vás prej­sť do Macedón­ska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Jud­ska. 17 Bola to azda ľah­komyseľnosť, keď som to chcel? Alebo keď sa pre toto roz­hodujem, roz­hodujem sa podľa tela, aby moje „áno-áno“ znamenalo aj „nie-nie“?

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 a po­tom od vás ísť do Macedonie a z Macedonie zase prij­sť k vám, aby ste ma potom doprevadili do Jud­ska.

Evanjelický

16 a cez vás prej­sť do Macedónie a z Macedónie vrátiť sa zase k vám, aby ste ma od­prevadili do Jud­ska.

Ekumenický

16 a cez vás prej­sť do Macedón­ska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Jud­ska.

Bible21

16 Přes vás jsem chtěl jít do Ma­kedo­nie a z Ma­kedo­nie se zase vrá­tit k vám, abys­te mě vy­pravi­li do Jud­s­ka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček