Ekumenický2. Korintským1,18

2. Korintským 1:18

Ako je však Boh ver­ný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“!


Verš v kontexte

17 Bola to azda ľah­komyseľnosť, keď som to chcel? Alebo keď sa pre toto roz­hodujem, roz­hodujem sa podľa tela, aby moje „áno-áno“ znamenalo aj „nie-nie“? 18 Ako je však Boh ver­ný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“! 19 Totiž Boží Syn Ježiš Kris­tus, ktorého sme vám hlásali my — ja, Sil­ván a Timotej — nebol „áno“ aj „nie“ , ale v ňom sa uskutočnilo „áno“.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale ver­ný je Bôh, že naše slovo, vám hovorené, nebolo áno a nie.

Evanjelický

18 Avšak ako je ver­ný Boh, naša reč k vám nie je: aj áno, aj nie.

Ekumenický

18 Ako je však Boh ver­ný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“!

Bible21

18 Ja­kože je Bůh prav­do­mluvný, naše řeč k vám ne­by­la „ano a ne“.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček