Ekumenický2. Jánov1,11

2. Jánov 1:11

lebo kto ho po­zdraví, má účasť na jeho zlých skut­koch.


Verš v kontexte

10 Ak k vám nie­kto pri­chádza, a ne­prináša toto učenie, ne­prij­mite ho do domu, ani ho ne­po­zdrav­te; 11 lebo kto ho po­zdraví, má účasť na jeho zlých skut­koch. 12 Mnoho by som vám mal písať, no nech­cel som to zveriť papieru a at­ramen­tu, dúfam však, že sa do­stanem k vám a poroz­právame sa z tváre do tváre, aby naša radosť bola ú­pl­ná.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo ten, kto ho po­zdravuje, účast­ní sa jeho zlých skut­kov.

Evanjelický

11 lebo kto ho po­zdravuje, podieľa sa na jeho zlých skut­koch.

Ekumenický

11 lebo kto ho po­zdraví, má účasť na jeho zlých skut­koch.

Bible21

11 Kdo ta­kového vítá, stává se jeho spo­lu­viníkem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček