Bible212. Jan1,11

2. Jan 1:11

Kdo ta­kového vítá, stává se jeho spo­lu­viníkem.


Verš v kontexte

10 Pokud k vám někdo při­chází s jiným než tím­to učením, ne­při­jí­mej­te ho do domu ani ho ne­ví­tej­te. 11 Kdo ta­kového vítá, stává se jeho spo­lu­viníkem. 12 Na­psal bych vám ještě mno­hem více, ale ne­chci to svěřit papí­ru a inkoustu. Mám to­tiž na­dě­ji, že se k vám do­stanu a pro­mluvím s vá­mi tváří v tvář, aby naše ra­dost byla doko­nalá.

späť na 2. Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo ten, kto ho po­zdravuje, účast­ní sa jeho zlých skut­kov.

Evanjelický

11 lebo kto ho po­zdravuje, podieľa sa na jeho zlých skut­koch.

Ekumenický

11 lebo kto ho po­zdraví, má účasť na jeho zlých skut­koch.

Bible21

11 Kdo ta­kového vítá, stává se jeho spo­lu­viníkem.

Bible212. Jan1,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček