Ekumenický2. Jánov1,10

2. Jánov 1:10

Ak k vám nie­kto pri­chádza, a ne­prináša toto učenie, ne­prij­mite ho do domu, ani ho ne­po­zdrav­te;


Verš v kontexte

9 Každý, kto za­chádza ďalej a ne­os­táva v Kristovom učení, ne­má Boha; kto zo­stáva v tom učení, má aj Ot­ca, aj Syna. 10 Ak k vám nie­kto pri­chádza, a ne­prináša toto učenie, ne­prij­mite ho do domu, ani ho ne­po­zdrav­te; 11 lebo kto ho po­zdraví, má účasť na jeho zlých skut­koch.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ak ide nie­kto k vám a nenesie toho učenia, ne­prijímaj­te ho do domu ani ho ne­po­zdravuj­te.

Evanjelický

10 Ak nie­kto pri­chádza k vám a ne­prináša toto učenie, ne­prij­mite ho do domu, ani ho ne­po­zdravuj­te;

Ekumenický

10 Ak k vám nie­kto pri­chádza, a ne­prináša toto učenie, ne­prij­mite ho do domu, ani ho ne­po­zdrav­te;

Bible21

10 Pokud k vám někdo při­chází s jiným než tím­to učením, ne­při­jí­mej­te ho do domu ani ho ne­ví­tej­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček