Ekumenický1. Timoteovi4,12

1. Timoteovi 4:12

Ni­kto nech tebou ne­pohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, lás­ke, vo viere a mrav­nej čis­tote.


Verš v kontexte

11 Toto pri­kazuj a uč. 12 Ni­kto nech tebou ne­pohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, lás­ke, vo viere a mrav­nej čis­tote. 13 Kým ne­prídem, venuj sa predčítavaniu, na­pomínaniu a vy­učovaniu.

späť na 1. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Nech ni­kto ne­pohŕda tvojou mladosťou, ale buď prí­kladom ver­ných v slove, ob­covaní, v lás­ke, v duchu, vo viere, mrav­nej čis­tote.

Evanjelický

12 Nech ni­kto tebou ne­pohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, lás­ke [v duchu], vo viere a v mrav­nej čis­tote.

Ekumenický

12 Ni­kto nech tebou ne­pohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, lás­ke, vo viere a mrav­nej čis­tote.

Bible21

12 Nikdo ať tě ne­pod­ceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkla­dem ve slovu i skutku, v lás­ce, víře a čisto­tě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček