Ekumenický1. Timoteovi3,5

1. Timoteovi 3:5

Ak nie­kto ne­vie viesť vlast­nú domác­nosť, ako sa bude starať o Božiu cir­kev?


Verš v kontexte

4 musí dob­re viesť vlast­nú domác­nosť, deti učiť po­slušnos­ti so všet­kou dôs­toj­nosťou. 5 Ak nie­kto ne­vie viesť vlast­nú domác­nosť, ako sa bude starať o Božiu cir­kev? 6 Bis­kup ne­smie byť novopo­krs­tený, aby ne­spyšnel a ne­prepadol od­súdeniu vznesenému proti diab­lovi.

späť na 1. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale ak nie­kto ne­vie spravovať svoj vlast­ný dom, ako sa po­tom bude starať o cir­kev Božiu?!

Evanjelický

5 Veď ak nie­kto svoj dom ne­vie spravovať, ako sa bude starať o cir­kev Božiu?

Ekumenický

5 Ak nie­kto ne­vie viesť vlast­nú domác­nosť, ako sa bude starať o Božiu cir­kev?

Bible21

5 (Když se někdo ne­u­mí po­sta­rat o vlastní ro­di­nu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček