Ekumenický1. Timoteovi1,18

1. Timoteovi 1:18

Dávam ti ten­to príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroc­tvami o tebe, aby si po­mocou nich bojoval dob­rý boj,


Verš v kontexte

17 Kráľovi vekov, ne­pominuteľnému, ne­viditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen. 18 Dávam ti ten­to príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroc­tvami o tebe, aby si po­mocou nich bojoval dob­rý boj, 19 aby si mal vieru a dob­ré svedomie, ktoré nie­ktorí za­vr­h­li a tak stros­kotali vo viere.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Toto pri­kázanie ti pred­kladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroc­tiev, aby si v nich bojoval dob­rý boj

Evanjelický

18 Toto ti pri­kazujem, syn môj Timote­os, na zá­klade predošlých proroc­tiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výbor­ný boj,

Ekumenický

18 Dávam ti ten­to príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroc­tvami o tebe, aby si po­mocou nich bojoval dob­rý boj,

Bible21

18 Ti­mo­te­ji, synu, dávám ti tyto po­ky­ny v soula­du s pro­ro­ctví­mi, jež o to­bě za­zně­la. S je­jich po­mo­cí bo­juj dob­rý boj;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček