Bible211. Timoteovi1,18

1. Timoteovi 1:18

Ti­mo­te­ji, synu, dávám ti tyto po­ky­ny v soula­du s pro­ro­ctví­mi, jež o to­bě za­zně­la. S je­jich po­mo­cí bo­juj dob­rý boj;


Verš v kontexte

17 Krá­li věků, ne­smr­telné­mu, ne­vi­di­telné­mu, je­diné­mu Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen. 18 Ti­mo­te­ji, synu, dávám ti tyto po­ky­ny v soula­du s pro­ro­ctví­mi, jež o to­bě za­zně­la. S je­jich po­mo­cí bo­juj dob­rý boj; 19 uchovej si ví­ru a dob­ré svědo­mí, které něk­teří za­ho­di­li, a pro­to ztros­ko­ta­li ve víře.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Toto pri­kázanie ti pred­kladám, dieťa Timotee, podľa predošlých, na teba sa vzťahujúcich sa proroc­tiev, aby si v nich bojoval dob­rý boj

Evanjelický

18 Toto ti pri­kazujem, syn môj Timote­os, na zá­klade predošlých proroc­tiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výbor­ný boj,

Ekumenický

18 Dávam ti ten­to príkaz, syn môj, Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroc­tvami o tebe, aby si po­mocou nich bojoval dob­rý boj,

Bible21

18 Ti­mo­te­ji, synu, dávám ti tyto po­ky­ny v soula­du s pro­ro­ctví­mi, jež o to­bě za­zně­la. S je­jich po­mo­cí bo­juj dob­rý boj;

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček